Mikołaj Wolanin -pochodzący z Nowego Tomyśla  -uczeń klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, został nominowany do tegorocznej Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju. 

Międzynarodowa Dziecięca Nagroda Pokoju jest przyznawana dzieciom (osobom, które nie ukończyły 18 lat), które działają na rzecz promocji praw dziecka oraz działają na rzecz swoich rówieśników. Nagroda ta zwyczajowo nazywana jest Dziecięcym Noblem i w ubiegłych latach otrzymały ją m.in. Greta Thunberg i Malala Yousafzai. The International Children’s Peace Prize jest przyznawana od 2005 r. przez fundację KidsRights.

18-letni Mikołaj Wolanin (w dniu nominacji miła 17-lat) pochodzi z Nowego Tomyśla i jest uczeniem klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Jest także prezesem Fundacji na rzecz Praw Ucznia, marszałkiem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, byłym redaktorem naczelnym portalu „Młodzi w Polityce”, a także założycielem i redaktorem miesięcznika „Kongresy”.

Mikołaj jest jednym Polakiem ze 142 nominowanych z 42 państw z całego świata.