Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o nagrodach w ministerstwach i podległych im instytucjach. Politycy PiS zdecydowali o wydaniu na premie w 2019 roku ponad 400 mln złotych.

Kontroli poddano 69 jednostek. NIK ujawniła, że na nagrody i premie wydano w nich 419 mln złotych. Premie w najwyższej wysokości w ministerstwach sięgały 24,3 tys. zł, a największe wśród szefów instytucji publicznych – 69,7 tys zł.

NIK podkreśla także, że już w minionym roku wnioskowała o doprecyzowanie przepisów dotyczących premii i nagród.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o zmianę przepisów ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w zakresie nagród, w taki sposób, aby z ustawy jednoznacznie wynikało, jakie są zasady przyznawania nagród, które kategorie osób objętych ustawą mają prawo do nagród, kto jest uprawniony do ich przyznawania oraz z jakich środków nagrody te powinny być wypłacane – czytamy w komunikacie Izby

NIK stwierdziła, że żadnych zmian nie wdrożono.