Znane są już wstępne wyniki drugiego naboru do poznańskich szkół średnich. Na ten moment do żadnej ze szkół nie dostało się 425 uczniów, czekają jednak na nich jeszcze wolne miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych.

W rekrutacji uzupełniającej brali udział uczniowie, którzy podczas pierwszego naboru nie dostali się do wybranych placówek. W Poznaniu po pierwszym etapie rekrutacji przed takim problemem stanęło ok. 3,4 tys. młodych ludzi.

W pierwszym naborze do poznańskich szkół złożono aż 17 833 wniosków. Do wybranych placówek zakwalifikowało 14 381 uczniów. Chęć nauki w danej szkole potwierdziło 87 proc. z nich (12 495), dlatego część zajętych w pierwszym naborze miejsc automatycznie się „odblokowała”.

Na 26 lipca, czyli dzień rozpoczęcia drugiego naboru, Poznań przygotował 3864 miejsc we wszystkich typach szkół: 1 204 w liceach ogólnokształcących, 1 369 w technikach oraz 1 291 w branżowych szkołach I stopnia.

Rekrutacja uzupełniająca trwała do 30 lipca. Ogółem do poznańskich szkół złożono 2 890 wniosków, z czego zakwalifikowano 2 465 kandydatów (1 148 do liceów, 1005 do techników, 312 do szkół branżowych). Do żadnej z wybranych placówek nie zakwalifikowało się 425 uczniów (263 do liceów ogólnokształcących, 137 do techników, 25 do szkół branżowych). Nadal pozostała jednak liczba 1 186 wolnych miejsc: 69 w liceach ogólnokształcących, 261 w technikach oraz 856 w branżowych szkołach I stopnia. O tym, gdzie się dostaną, zdecydują dyrektorzy.

Problemy podwójnego rocznika nie kończą się jednak na rekrutacji.

Szkoły będą przepełnione przez najbliższe 4-5 lat. Mamy też kłopoty z zatrudnieniem potrzebnej liczby nauczycieli, przede wszystkim zawodowców, których na rynku pracy brakuje. Zauważamy też problem z uczniami po szkole podstawowej, którzy rozpoczęli naukę o rok wcześniej i chcieliby uczyć się w szkołach branżowych. Okazuje się, że ci młodzi ludzie nie mogą skorzystać z możliwości, jakie daje dualna forma nauki, bo kodeks pracy blokuje możliwość zatrudnienia ich jako młodocianych pracowników — wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych.

Teraz kandydaci, którzy dostali się do wybranej szkoły, muszą potwierdzić, że chcą w niej kontynuować naukę. Mają na to czas do 29 sierpnia. 30 sierpnia (o godz. 13:00) komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.