Straż Graniczna zatrzymała 5 Syryjczyków. Okazało się, że nie mają dokumentów i próbują przedostać się dalej na Zachód Europy. Będą musieli wrócić do swojego kraju.

Jak informuje Straż Graniczna:

5 obywateli Syrii, których funkcjonariusze SG zatrzymali w Świecku i w Słubicach nie posiadało dokumentów, na podstawie których mogliby przebywać legalnie w Polsce. Ponadto cudzoziemcy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć polsko-niemiecka granicę. Wobec cudzoziemców wszczęte zostało postępowanie o zobowiązaniu do powrotu – relacjonują strażnicy

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej przyjął też od niemieckiej policji 5 obywateli Iraku, którzy niezgodnie z przepisami przekroczyli granicę polsko-niemiecką. Cudzoziemcy na terytorium Niemiec zostali zatrzymani za nielegalny pobyt i przekazani do Polski.

Irakijczycy w wieku 21-25 lat zgodnie oświadczyli, że ich krajem docelowym była Wielka Brytania gdzie zamierzali ubiegać się o ochronę międzynarodową. Cudzoziemcy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju i otrzymali Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.

Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających tożsamość mężczyźni zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej we współdziałaniu z innymi osobami . Obywatele Iraku przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 1 roku.