Program 500 plus nie wpływa na dzietność, wzrasta też poziom biedy – to wnioski z rządowego raportu, które publikuje Rzeczpospolita.

Pozytywne konsekwencje programu 500 plus zaczęły wyczerpywać się w minionym roku – stwierdza rządowy raport. Rosnący poziom dzietności wyhamował. W minionym roku wzrósł także poziom skrajnego ubóstwa, rząd uważał, że to je wyeliminował program 500 plus.

Eksperci zauważają, że rosnące szybko ceny mają obecnie i będą mieć wpływ na zwiększanie się poziomu ubóstwa. W przypadku odkładania decyzji o rodzicielstwie, zdaniem badaczy, kluczowe ma być poczucie stabilizacji a nie środki z 500 plus.

Rządowy raport stwierdza, że przyczyny wyhamowania skutków 500 plus nie będą analizowane.