Zawieszenie świadczenia 500 plus i 13 emerytury – postuluje grupa znanych polskich ekonomistów. Ma to pomóc uchronić polską gospodarkę przed krachem związanym ze skutkami epidemii koronawirusa.

W szczególności na okres co najmniej 3 lat (2020-2022) trzeba zrezygnować z reguły przeznaczania na wydatki wojskowe 2 proc. PKB. Niezbędne będzie także zawieszenie na ten okres części sztywnych wydatków socjalnych w szczególności dotyczy to 13. emerytury i ograniczenia wypłaty 500 plus do poziomu sprzed jej rozszerzenia (na pierwsze dziecko) – postulują ekonomiści min. prof. Jerzy Hausner

Ekonomiści postulują więc by na 3 lata zawiesić wypłacanie 500 plus na każde dziecko i wrócić do wypłat sprzed rozszerzenia programu.

Zespół ekonomistów nazywany Alertem Gospodarczym prognozuje, że budżet na ten rok będzie musiał zostać zmieniony. Zmiana miałaby polegać na przesunięciu pieniędzy z programów społecznych na pomoc dla przedsiębiorców i pracowników.

Minister pracy rodziny i polityki społecznej twierdzi, że świadczenia będą kontynuowane. Działania rządu są jednak na początkowym etapie związanym z reagowaniem na kryzys po epidemii.