63 miliony złotych unijnych pieniędzy zostanie przeznaczone na walkę z koronawirusem w Wielkopolsce. Decyzję o zmianach w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 podjął zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Pieniądze mają zostać przekazane między innymi na zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej. Za te pieniądze możliwe będzie także przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych związanych np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

Przygotowujemy zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali. Będziemy się też starali zakupić respiratory. Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd województwa podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł unijnych pieniędzy dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.