Osiem kolejnych karetek wymazowych dla pracowników i pensjonariuszy domów pomocy społeczne jeszcze w tym tygodniu zacznie pracować w Wielkopolsce. Łącznie będą to 22 zespoły pobierające materiał do testów na obecność koronawirusa. 

Do pobierania wymazów na obecność koronawirusa pracować będą wojskowe karetki. Wesprą 14 działających już karetek systemowych. Osiem pojazdów uruchomionych zostanie w ramach wydzielanych z sił zbrojnych – decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka – Zespołów Interwencji Kryzysowej.

W Wielkopolsce działa 68 domów pomocy społecznej i ich filii. W placówkach przebywa łącznie około 6200 pensjonariuszy. Domy zatrudniają też blisko 4300 pracowników.

– Nowe karetki z medykami pobierającymi wymazy na obecność koronawirusa dedykowane będą mieszkańcom, nowym pensjonariuszom oraz personelowi domów pomocy społecznej – ze szczególnym uwzględnieniem placówek ze zmianowym trybem pracy. A wszystko po to, by najbardziej zagrożone koronawirusem grupy badać jeszcze sprawniej i prewencyjnie – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Taką decyzję podjęto po wtorkowej naradzie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka z pułkownikiem Rafałem Miernikiem, dowódcą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.