Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski namawia polityków,aby zawiesili kampanię wyborczą i przystąpili do porozumienia ponad podziałami. 

W liście otwartym jaki został opublikowany między innymi na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski możemy przeczytać :

W trudnej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał. Dlatego – zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej, dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach – napisał w liście abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.