Sejm zajmie się ustawą przewidującą karę aresztu za obchodzenie Halloween.

Zmiana przepisów wpłynęła do sejmu w formie petycji a marszałek Witek zdecydowała, że sejm się nią zajmie. Jakich zmian chcą autorzy petycji?

Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni

Autorzy nazywają te przepisy – Ustawą o wspieraniu tradycji narodowych RP. To kolejny postulat proponowanej ustawy.

Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności

Autor argumentuje konieczność wprowadzenia zmian – antychrześcijańskim charakterem halloween.

Na skutek decyzji marszałek sejmu projekt ustawy trafi do Komisji Petycji.

Jako pierwsza poinformowała o tej sprawie Rzeczpospolita.