Szpital dziecięcy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu wprowadza na izbie przyjęć tzw. triaż, czyli segregację pacjentów. Najpierw ocena stanu zdrowia dziecka, potem nadanie kodu pilności przyjęcia do lekarza. Triaż ma potrwać tydzień. 

W dniach od 20 do 26 stycznia 2020 roku w szpitalnej Izbie Przyjęć będzie przeprowadzone badanie pilotażowe dotyczące wdrożenia systemu segregacji medycznej u dzieci w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami w Izbie Przyjęć — można przeczytać w komunikacie zamieszonym na stronie internetowej szpitala.

W skrócie będzie to wyglądało to tak, że najpierw chory pacjent trafi do osoby przeszkolonej (ratownik medyczny lub pielęgniarka), która po przeprowadzeniu wywiadu nada kod pilności przyjęcia do lekarza. To właśnie ratownik medyczny czy pielęgniarka oceni na podstawie badań, wywiadu i jasno sprecyzowanych kryteriów stan zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. I zadecyduje o czasie oczekiwania na pomoc lekarską.

Będą segregować małych pacjentów

Szpital zapewnia, że triaż pozwoli na zwiększenie jakości świadczonych usług i poprawę bezpieczeństwa pacjentów, a osoby wymagające pilnej pomocy nie będą czekać w kolejkach.