Ogródków restauracji, pubów czy kawiarni będzie już niebawem zdecydowanie więcej. To odpowiedź miasta na kryzys pandemiczny, który spowodował zamknięcie lokali. Teraz będą mogły być otwarte ale pod pewnymi warunkami. Miasto chce pomóc je spełnić.

Miasto przygotowało pakiet zmian dla właścicieli lokali, które mają pomóc w wystawieniu ogródków. To zmiany, jakie zawiera pakiet:

  • zmniejszenie opłat za wynajem powierzchni w pasie drogowym. Opłata zaproponowana przez Prezydenta Miasta Poznania to jeden grosz za metr kwadratowy do 30 czerwca i 50% obecnej stawki za następne miesiące sezonu. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta na najbliższej sesji 19 maja;
  • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30).Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
  • możliwość poszerzenia ogródków gastronomicznych przed lokalem. W zależności od warunków przestrzennychogródki będą mogły zajmować większą szerokość niż szerokość lokalu. W przypadku obszarów objętych strefą zamieszkania będzie także możliwość lokalizacji ogródków po drugiej stronie ulicy lub w przestrzeni ulicy z zachowaniem przepisów drogowych i pożarowych. Ogródki nie będą jednak mogły być lokalizowane przy elewacjach, pod oknami prywatnych mieszkań;
  • ogródki “satelitarne” dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przed lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;
  • abolicja dla restauratorów, którzy otrzymali więcej niż dwa mandaty. Restauratorzy, którzy w sezonie 2019 otrzymali więcej niż dwa mandaty będą mogli wystawić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne w 2020 roku. Zgoda taka może jednak zostać cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli restaurator ponownie zostanie ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych.

Miasto obniżyło też aż o połowę stawki za wystawienie ogródków na starym rynku. Lokale gastronomiczne będą mogły otworzyć swoje ogródki i zacząć obsługę gości już od najbliższego poniedziałku.