Amerykanie poinformowali, że Polacy będą mogli wyjeżdżać do USA bez wiz już od 11 listopada. To efekt spadku odmów wydawania wiz poniżej 3 procent. 

Podróżowanie do USA bez wiz to zdecydowanie sukces wszystkich Polaków, którzy decydowali się na wyjazd w ostatnich latach i spełniali kryteria. Dzięki nim odsetek odmów spadł poniżej 3 procent i Polska automatycznie przystąpiła do ruchu bezwizowego.