Rzeczpospolita dotarła do dokumentu, który dowodzi, że rząd pracuje nad wyższym podatkiem dla osób bezdzietnych. Miałoby to nakłaniać do rodzenia dzieci. 

Zdaniem rządu płacenie wyższych podatków nakłoni bezdzietnych Polaków do płodzenia większej liczby dzieci.

Liczba osób, które zapłaciłaby ów podatek może sięgnąć 4 mln osób. Byłaby to zatem jedna czwarta pracujących Polaków.

Nie wiadomo jeszcze, jaki może być termin wprowadzenia podatku, dla osób bezdzietnych. Mało prawdopodobne, by stało się to przed jesiennymi wyborami.