To oferta specjalna Kolei Wielkopolskich dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Zarząd Województwa chce w ten sposób wyróżnić wszystkich tych, którzy pomagają najbardziej potrzebują w tym trudnym czasie pandemii. 

Koleje Wielkopolskie wprowadziły ofertę specjalną biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę skierowaną dla pracowników ochrony zdrowia. Z tej ofert będą mogli skorzystać :

lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego.

Oferta specjalna umożliwia przejazdy pociągami osobowymi Kolei Wielkopolskich na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych „tam” oraz „tam i z powrotem” w cenie 1,00 zł. Bilety dostępne będą w punktach przedsprzedaży do 30 dni naprzód, a także w pociągu u obsługi z ważnością od dnia nabycia (bez opłaty za wydanie biletu) – informują pracownicy Kolei Wielkopolskich.

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia będzie musiała posiadać w pociągu ważny dokument, poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu).