Bilety ZTM: od grudnia uczniowie, seniorzy i członkowie dużych rodzin w inny sposób będą potwierdzać prawo do ulgi na bilety ZTM. Potrzebne będą inne dane. Jakich? Już tłumaczymy.

Zmienią się dane, które będzie się podawać by być uprawnionym do ulgi na bilety ZTM.

Od 2 grudnia 2019r. zmienione zostaną zasady potwierdzania ulg w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań. Dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych – zamiast adresu zamieszkania ucznia istotny będzie adres szkoły na legitymacji szkolnej. Uprawnienie będzie przysługiwało uczniom szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin) objętych porozumieniami międzygminnymi. Zmiana jest podyktowana zmianą wzoru legitymacji szkolnej – informuje ZTM

Inne dane podawać będą także osoby korzystające z biletów ZTM – dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, socjalnych,Seniora czy Metropolitalnych – zamiast miejsca zamieszkania istotne stanie się miejsce rozliczania podatku.

Przy składaniu oświadczenia do Biletu Metropolitalnego oraz chcąc skorzystać z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, socjalnego lub Seniora, trzeba będzie okazać pierwszą stronę PIT lub UPO potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy i dopiero wtedy pracownik ZTM zapisze uprawnienie na karcie PEKA. Będzie ono ważne do 30 czerwca następnego roku – wyjaśnia ZTM

Zmiany pozwolą więc kontrolować to, czy osoby korzystające z ulg rozliczają podatki w Poznaniu. Z perspektywy miejskich oszczędności będzie to pewnie istotne. Obecnie miasto szuka pieniędzy na załatanie dziury jaka powstała po kosztach związanych z tzw. Piątką Kaczyńskiego, której koszty, w dużej mierze, ponoszą samorządy.