Niespełna roku trwała budowa drogi w rejonie Kobylepola i os. Przemysława. Po dwukilometrowym odcinku nowej ulicy Folwarcznej 1 listopada pojadą samochody i autobusy komunikacji miejskiej.

Zakończone roboty objęły nie tylko budowę ul. Folwarcznej, lecz również rozbudowę ul. Szwajcarskiej (przy zajezdni tramwajowej), a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej i Reknickiej. W efekcie inwestycji ulice, które do tej pory miały nawierzchnię gruntową bądź z betonowych płyt-zyskały oświetlenie, odwodnienie, jezdnię z nawierzchni bitumicznej, chodniki i drogi rowerowe. Istniejące skrzyżowanie ulic Piwnej, Stalowej i Kobylepole przebudowano w bezpieczne rondo. W ramach nowego układu drogowego wybudowano również drugie rondo, na połączeniu ulic Stalowej i Folwarcznej.

źródło : UMP

Powstały dwa dojścia do os. Przemysława, zatoki dla autobusów, przejazdy i przejścia kolejowe, przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej przy ul. Szpaków. W jej rejonie wprowadzono też udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły-zatokę postojową typu Kiss&Ride (zatrzymaj się, wysadź i jedź). Nasadzono nową zieleń — informują urzędnicy.

Wzdłuż całej trasy przebiegać będą oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki. Kanalizacja teletechniczna umożliwi w przyszłości montaż monitoringu miejskiego w tym rejonie. Przebudowana została także sygnalizacja świetlna przy przejeździe przez torowisko na ul. Szwajcarskiej, na zjeździe do zajezdni tramwajowej. Przy przystanku Franowo, w kierunku ul. Folwarcznej, postawiono kilkanaście stojaków dla rowerów.

źródło : UMP

Budowa ul. Folwarcznej i przebudowa układu drogowego w tym rejonie kosztowały ok. 33,7 mln zł. Finansowano ją przede wszystkim ze środków budżetowych miasta Poznania. Kwotą 3,55 mln zł realizację inwestycji dofinansowała IKEA.