Blisko 250 studentów po raz pierwszy przekroczyło progi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kształcić się będą na 15 kierunkach w 9 wydziałach na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Dziś, „pierwszoroczniacy” spotkali się władzami uczelni.

Co prawda uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym odbędzie się 17 października o godz. 11:00 w Atrium UAP , ale już dziś przedstawiciele władz uczelni spotkali się ze studentami pierwszego roku.

– Budujcie program na siebie, budujcie pomysły na siebie, macie całą szkołę do dyspozycji niezależnie od tego, na jakim wydziale studiujecie, jakie kierunek studiujecie. Spróbujcie zbudować pomysł na swoją przyszłość na swoją sztukę na swoją aktywność. Zabierajcie i bierzcie od każdego, od którego uważacie, że Wam się przyda, To jest moja rada dla Was, na przyszłość — mówił podczas spotkania ze studentami pierwszego, roku prof. dr hab. Wojciech Hora Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

UAP jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce ma swoją Galerię Studencką. Mieści się ona w centrum Poznania przy ulicy Ratajczaka, zarządza nią Samorząd Studencki.

– Macie szansę w tej galerii wystawiać swoje próby, swoje eksperymenty, do czego szczególnie zachęcam — dodał Rektor.

Podczas spotkania podało zaproszenie dla studentów do zaangażowania się w organizowanie prac uczelni. Prorektor ds. studenckich dr hab. Piotr Szwiec profesor UAP zachęcał, aby uczestniczyć w działalności samorządu studenckiego, który ściśle współpracuje z władzami szkoły.

– Zachęcam do udziału w pracach rad programowych kierunków i pracach rad wydziałów. Bardzo zapraszamy Państwa z pierwszego roku studiów licencjackich, inżynierskich magisterskich dlatego, że dobrze jest, kiedy student jest dłużej w samorządzie w tej radzie wydziału, a nie jest to student ostatniego roku, który tylko jeden rok w nim popracuje. To pozwala zachować taką ciągłość i pewien dłuższy plan działania na rzecz naszej wspólnoty – powiedział Prorektor ds. studenckich dr hab. Piotr Szwiec profesor UAP.

Uniwersytet Artystyczny w Poznania 2019/2020 r. to 9 wydziałów: Wydział Animacji, Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Wydział Sztuki Mediów, Wydział Fotografii, Wydział Malarstwa i Rysunku, Wydział Rzeźby i 15 kierunków studiów Animacja, Architektura, Architektura Wnętrz, Design Krajobrazu, Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, Fotografia (specjalność fotografia i fotografia edytorska), Grafika Artystyczna, Grafika Projektowa, Intermedia (specjalność: intermedia i film eksperymentalny), Kuratorstwo i Teorie Sztuki, Malarstwo, Projektowanie Mebla, Rzeźba, Scenografia i Wzornictwo. Na uczelni studiuje dziś blisko 1500 studentów.