Padła kolejna grupa wyłudzająca podatek VAT. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie nie odprowadzali należnego podatku VAT. Podejrzani działali w latach 2009 – 2013 i narazili Skarb Państwa na uszczuplenie wynoszące ponad 37 mln zł.

Według śledczych od 2009 do 2013 współdziałające ze sobą podmioty gospodarcze nie odprowadzały należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu. Członkowie grupy działali na terenie województwa wielkopolskiego — informują policjanci z CBŚ.

Policjanci zatrzymali w sumie 9 osób, mieszkańców pow. poznańskiego, które podejrzane są o wyłudzanie podatku VAT. Przeszukano mieszkania zatrzymanych. Zabezpieczono dokumentację oraz na poczet przyszłych kar zajęto mienie należącego do podejrzanych oraz mienie, które zostało przeniesione na inne osoby. W sumie to blisko 64 mln zł.

Prokurator dwóm zatrzymanym postawił zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Siedmioro podejrzanych usłyszało zarzut udziału w niej, a także prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 37 milionów złotych.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych i innych.