W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego. W środę uroczyście wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

Kompleks składać się będzie z kilku części: Rezydencji Na Szkolnej, dwóch budynków z apartamentami dla seniorów, Kliniki przy Starym Rynku oraz miejsca przeznaczonego na pobyt dzienny. Pomiędzy budynkami, na dziedzińcu, powstanie duży teren zielony – jego część będzie otwarta i dostępna dla wszystkich poznaniaków.

źródło : UMP

Rezydencja zapewni 166 miejsc dla starszych osób, które wymagają całodobowej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Apartamenty dla seniorów będą prowadzone w formule assisted living – to mieszkania przystosowane do potrzeb seniorów z mniejszymi obciążeniami medycznymi, gdzie można mieszkać i żyć samodzielnie, mając jednocześnie fachową opiekę medyczną, techniczną oraz usługi dodatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Powierzchnia Centrum Senioralnego będzie wynosiła około 21 000 m². W całym kompleksie przewidywane jest ok. 400 miejsc dla starszych mieszkańców miasta. Otwarcie planowane jest na przełomie 2021 i 2022.