Centrum Szyfrów Enigma łączy historię ze współczesnością. Opowiada także o sukcesie polskich matematyków, absolwentach Uniwersytetu Poznańskiego – Marianie Rejewskim, Henryku Zygalskim i Jerzym Różyckim, którzy złamali kod Enigmy i mieli wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. 

Ekspozycja CSE składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono historię szyfrów na przestrzeni dziejów. Zwiedzający mogą poznać tu szczegóły najpowszechniej stosowanych szyfrów i spróbować własnych sił w sztuce szyfrowania np. za pomocą szyfru Cezara lub bardziej zaawansowanych technik utajniania informacji

W drugiej pokazana została historia złamania kodów Enigmy przez polskich matematyków, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego – Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Przedstawione są tam odkrycia Polaków, takie jak cyklometr czy bomba Rejewskiego i płachty Zygalskiego, oraz dalsze prace nad łamaniem hitlerowskich szyfrów prowadzone przez Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów.

Trzecia część ekspozycji pokazuje rewolucję informatyczną, która dokonała się po II wojnie światowej za sprawą wytężonej pracy kryptologów i trwa do dziś. Na zwiedzających czeka intelektualne wyzwanie, przygotowane dla nich na nowoczesnej, obfitującej w multimedia ekspozycji z wieloma interaktywnymi elementami.

Koszt zaprojektowania i realizacji Centrum Szyfrów Enigma to ponad 30 mln zł. 16 mln złotych pochodziło z budżetu Poznania, ponad 4 mln złotych dał na inwestycję Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a niewiele ponad 10 mln pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Centrum mieści się w budynku Collegium Martineum UAM, ul. Święty Marcin 78. Operatorem CSE jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Koszt biletu wstępu do CS Enigma to 20 zł normalny, 15 zł ulgowy.