Jeśli pomysł na niebanalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej uwzględni aktywny udział mieszkańców, to jest szansa, że miasto go sfinansuje. Do 2 marca 2020 r. urzędnicy czekają na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania. Do rozdania jest w sumie 350 tysięcy złotych.

Centrum Warte Poznania to konkurs dla wszystkich: swoją koncepcję działań lub wydarzeń oraz ich potencjalnych realizatorów zgłaszać mogą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne i grupy nieformalne.

Do podziału – tak jak w ubiegłych latach – jest 350 tys. zł, przy czym na realizację swojej pracy konkursowej można zdobyć nie więcej niż 50 tys. złotych. Wyboru najlepszych prac dokona komisja konkursowa, złożona z radnych miejskich i osiedlowych oraz zaproszonych ekspertów.

– To jak zawsze szansa dla aktywnych i kreatywnych poznanianek i poznaniaków. Szukamy niekonwencjonalnych propozycji spędzania wolnego czasu w przestrzeniach śródmiejskich, a także sposobu na uatrakcyjnienie rozgrywających się tu tradycyjnie wydarzeń, takich jak choćby Jarmark Świętojański czy Betlejem Poznańskie– mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i jednocześnie pomysłodawca konkursu.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) do 2 marca 2020 roku oraz w wersji elektronicznej na adres: http://konkurs_cwp@um.poznan.pl.