Zgodnie z przyjętymi zasadami do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. 

Z tych obostrzeń wyjęte są takie sytuacje jak:

– dojazd do pracy: jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. W przypadku kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży — czy jadę do pracy, czy wracam z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

– wolontariatu: jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego: można się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi i wyprowadzić psa.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. W obrzędach religijnych może brać maksymalnie 5 osób (wyłączając osoby sprawujące posługę).

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz można się jednak spotykać z najbliższym.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Jest zalecenie, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia — informuje resort.

Według zaleceń rządowych dopuszczone jest także „jednorazowe wyjście w celach sportowych”. Należy uwzględnić jednak to, że nie mogą to być zajęcia sportowe-grupowe. Można np. biegać, ale należy zachować odstęp (1,5 metra) od napotkanych osób.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych.