W styczniu i lutym świąteczne drzewka od mieszkańców odbiera Związek Międzygminny GOAP – za pośrednictwem firm wywożących odpady. Choinkę można także samodzielnie przetransportować do PSZOK (Gratowisko) lub pociąć na kawałki i włożyć do odpowiedniego pojemnika. 

Drzewka można oddać w całości. W tym przypadku trzeba je wcześniej wyjąć z doniczki, usunąć wszelkie ozdoby i ziemię z korzeni, a następnie wystawić przed nieruchomość (zabudowa jednorodzinna) lub w miejscu gromadzenia odpadów – przy altance śmietnikowej (zabudowa wielorodzinna) w odpowiednim terminie, zgodnie z harmonogramem odbioru. Dokładną datę można poznać na stronie GOAP: http://bit.ly/OdbiorChoinek2021.

Innym sposobem na oddanie choinki jest przetransportowanie jej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli Gratowiska. Drzewka można także wrzucić do brązowego pojemnika do gromadzenia bioodpadów. Najpierw należy jednak wyjąć je z doniczki i pociąć na mniejsze kawałki.

Odebrane od mieszkańców drzewka trafią do podpoznańskiej Biokompostowni. Tam zostaną przetworzone na kompost, którym będzie można użyźnić ziemię w ogrodach.