Do końca kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a można składać wnioski o zwrot kosztów kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W ramach projektu można uzyskać nawet całkowity zwrot pieniędzy.

Dzięki miejskiemu programowi “Azbest” na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

W 1997 roku weszła w życie ustawa, która zakazuje produkcji i wprowadzania na rynek wyrobów zawierających azbest. Obecnie funkcjonujące przepisy zobowiązują właścicieli i zarządców nieruchomości do usunięcia tego materiału do 2032 roku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego chcemy wesprzeć naszych mieszkańców w tym procesie – mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje są udzielane ww. podmiotom w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią. Chodzi np. o wymianę pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach.