W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna opieka zdrowotna na NFZ to sprawa w Polsce nie taka prosta. Przede wszystkim brakuje informacji, dokąd można się udać samemu czy z dzieckiem po godzinie 18. Przedstawiamy więc listę placówek nocnej opieki zdrowotnej. To dane wielkopolskiego NFZ.

CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194,

61-485 POZNAŃ

61 227 41 88
61 227 42 36


SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

UL. JURASZÓW 7/19,

60-479 POZNAŃ
61 821 22 07


36 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SPZOZ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

UL. SZWAJCARSKA 3,

61-285 POZNAŃ
61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08


SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

UL. KRYSIEWICZA 7/8,

61-825 POZNAŃ
61 850 63 22


SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

UL. MICKIEWICZA 2,

60-834 POZNAŃ
61 307 12 75


POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH

AL. SOLIDARNOŚCI 36,

61-696 POZNAŃ
61 647 77 15


SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UM

W POZNANIU

UL. GRUNWALDZKA 16/18,

60-788 POZNAŃ

61 669 82 07

kontakt dla pielęgniarek środowiskowych: 61 854 78 04