Wybitny artysta profesor Józef Robakowski, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Józef Robakowski to jeden z głównych polskich neoawangardowych artystów multimedialnych, eksperymentator w dziedzinie fotografii i filmu, współtwórca polskiej sztuki wideo. Autor instalacji, obiektów konceptualnych, działań performance, tekstów teoretycznych, manifestów, filmów o sztuce, animator wielu akcji artystycznych, kurator wystaw, twórca programów edukacyjnych poświęconych sztuce najnowszej, pedagog.

Jest artystą, który swoimi niezależnymi niepokornymi poszukiwaniami, wywarł ogromny wpływ na sztukę w Polsce. Tworzył ruchy awangardowe na świecie w latach 60 i 70 tych ubiegłego wieku. Od samego początku zaistnienia w polu technik wizualnych z nowymi mediami, Józef Robakowski znajdował się w ścisłym gronie tych twórców, którzy badali ich możliwości i kształtowali ich estetyczny oraz intelektualny przekaz — mówił podczas wygłaszania laudacji, prof. Marek Wasilewski.

Z okazji nadania profesorowi tytułu doktora honoris causa, wczoraj w Galerii Duża Scena UAP przy ul. Wodna 24 w Poznaniu otwarto wystawę prac Józefa Robakowskiego i Józefiny Robakowskiej zatytułowaną „Sygnały w świetle koloru…”.

Józef Robakowski urodził się 1939 r. w Poznaniu. Jest absolwentem historii sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi.