Poznańscy Dominikanie zamknęli kościół by chronić wiernych przed zakażeniem Koronawirusem.

Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób. Decyzja ta obowiązuje w niedzielę i w dni powszednie na razie przez dwa tygodnie. Podtrzymujemy również postanowienia z poprzedniego oświadczenia dotyczące zawieszenia działalności duszpasterskiej klasztoru. Bardzo prosimy o przyjęcie tej decyzji w zaufaniu – informuje przeor poznańskich Dominikanów