Rowerzyści przeznaczoną dla siebie ścieżką między MTP a ul. Stolarską pojadą jeszcze w sierpniu. Tak zakończy się pierwszy etap budowy.

Procedura odbioru robót trwa już także na kolejnych odcinkach tej wyczekiwanej przez rowerzystów trasy – od ul. Stolarskiej do ul. Matejki, od ul. Ułańskiej do ul. Wojskowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Promienistej. Drogowcy pracują jeszcze na jej dwóch odcinkach: między ul. Matejki a Ułańską oraz między ul. Promienistą a Wojskową – informuje miejska spółka PIM

Właśnie na tym odcinku, na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego,  drogowcy prowadzą prace związane z docelowym odtworzeniem nawierzchni. Była ona zdemontowana podczas robót związanych z budową wpustów do kanalizacji deszczowej.

Jadący ul. Reymonta w stronę ronda tuż przed wjazdem na nie będą mieli do dyspozycji dwa skrajne pasy. Lewy służył będzie do skrętu w lewo, prawy – do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Roboty prowadzone będą na środkowym pasie dojazdu do ronda, który służy do jazdy na wprost, a także na przedłużeniu tego pasa na części obszaru ronda.

Drogowcy pracować będą także na dojeździe do ronda ulicą Grunwaldzką, od strony stadionu Lecha, gdzie do dyspozycji kierowców pozostanie – oprócz skrajnych pasów służących do skrętów – jeden pas do jazdy na wprost. Jeden pas do jazdy na wprost będzie wyłączony z ruchu nie tylko na dojeździe, ale również na jego przedłużeniu na rondzie i na niewielkim odcinku tuż za nim.

Dla zminimalizowania utrudnień dla uczestników ruchu prace na rondzie zostały zaplanowane na okolice sierpniowego święta, gdy natężenie ruchu zauważalnie słabnie. Potrwają one maksymalnie jutra, do godz. 23.00.