Aż o 70% w niektórych przypadkach wzrosną ceny za usługi na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. Najbardziej odczują go właściciele nowych grobowców, a także nisz urnowych w kolumbarium. 

Wzrost cen nastąpi od 31 stycznia 2020 roku. Patrząc po tym jak wygląd, można powiedzieć, że jest bardzo znaczący:

groby ziemne — na okres 20 lat:
– dziecięce – 350 zł, będzie 600 zł
– jednomiejscowe – 640,00 zł, będzie 900 zł
– dwumiejscowe w poziomie – 930,00 zł, będzie 1500 zł
– dwumiejscowe w pionie – 900,00 zł, będzie 1200 zł
– trzymiejscowe w poziomie – 1 378,00 zł, będzie 2100 zł
– czteromiejscowe – 1 666,00 zł, będzie 2500 zł
– urnowe jednomiejscowe – 250,00 zł, będzie 550 zł
– urnowe dwumiejscowe – 350,00 zł, będzie 600 zł
– urnowe trzymiejscowe – 450,00 zł, będzie 700 zł
– urnowe czteromiejscowe – 550,00 zł, będzie 800 zł

Duży podwyżki za usługi na cmentarzach komunalnych w Poznaniu

nisze urnowe w kolumbarium – na okres 25 lat:
– jednomiejscowe – 418,00 zł, będzie 1600 zł
– dwumiejscowe – 518,00 zł, będzie 3000 zł
– czteromiejscowe – 718,00 zł; będzie 4200 zł

grobowce – na okres 100 lat, liczony od momentu wybudowania grobowca:
– dwumiejscowe – 2 500,00 zł, będzie 9000 zł
– czteromiejscowe – 4 200,00 zł, będzie 14000 zł.