„Dzień w Luboniu” tak nazwę nosi mural który powstał na placu zabaw i gier przy ul. H. Kołłątaja w Luboniu. Praca oparta jest na fabularnej narracji symbolicznie opisującej przemijanie. 

Mural „Dzień w Luboniu” zaprojektował i wykonał dr hab. Tomasz Kalitko dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.  Mural oparty jest na fabularnej narracji symbolicznie opisującej przemijanie. Bohaterka prowadząca wózek wprowadza w życie małe dziecko, które na kolejnych klatkach muralu spotyka na swojej drodze koleżanki i kolegów, ciekawe miejsca adekwatne do jego wieku, pozwalające na rozwój. Luboń staje się cichym narratorem, którego przemijanie przedstawione jest poprzez kolorystykę sugerującą mijający dzień.

Tak jak wieloelementowe są jego założenia narracyjne tak możliwość odbioru jest również bogata. Jego usytuowanie przestrzenne powoduje, że dedykowany jest wielu pokoleniom. Najbliżej muralu znajduje się boisko, a piłkarze tam grający kątem oka odbierają kolor stymulujący intensywnością do gry i stanowiący swoistą trybunę wiernych kibiców. Drugi plan to dzieci na placu zabaw, stanowią niejako integralną część ruchomego muralu dla rodziców czy dziadków, pod których opieką się znajdują. Ostatni plan to przechodnie znajdujący się poza placem rekreacyjnym, na którym się wszystko rozgrywa, dla których mural stanowi zbiór oddalonych malowideł, tak jak dla bohaterów pierwszych klatek muralu stanowi tło – mówi dr hab. Tomasz Kalikto, autor muralu.

Projekt muralu powstał już w zeszłym roku. W tym roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Sfery Społecznej, urzędnicy zlecili jego realizację. Autor projektu, aby nie zamykać boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży, malował mural w nocy. Całość wykonania zajęła jemu tydzień. Uroczyste odsłonięcie muralu zaplanowano na 29.08.21r na godzinę 15:00. Lubońscy urzędnicy zapraszają na piknik i spotkanie z autorem dzieła.