ZTM skierował na policję 46 zawiadomień za częstą jazdę bez biletu i brak uregulowania opłaty.

ZTM zawiadomił policję o ponad 40 osobach, które jeżdżą bez biletów i nie opłacają kar.

Przypominamy, że wyłudzanie usługi transportowej jest wykroczeniem, a jazda bez ważnego biletu podlega karze i może zakończyć się dla gapowicza grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet aresztem. Dlatego Zarząd Transport Miejskiego skierował na policję 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Dotyczą one 19 pasażerów, którzy minimum trzykrotnie zostali złapani na jeździe bez ważnych biletów uprawniających do przejazdów transportem publicznym i nie uregulowali swoich należności – tłumaczy swoją decyzję ZTM

ZTM liczy, że współpraca z Policją sprawi, że liczba dłużników zmniejszy się. W 2018 r. kontrolerzy ZTM w Poznaniu wystawili 82.510 opłat dodatkowych, co oznacza spadek ilości opłat w porównaniu z 2017 r., kiedy to ZTM odnotował 97.690 opłat dodatkowych.