Jeśli ktoś pozbyć się „żywej” choinki powinien zrobić to zgodnie z przepisami, bo może mieć problem. Choinki nie można wyrzucać zwyczajnie na śmietnik.

Zgodnie z przepisami, choinkę najpierw pociąć na kawałki i włożyć do odpowiedniego pojemnika lub poczekać, aż odbierze je Związek Międzygminny GOAP – za pośrednictwem firm wywożących odpady. Dokładną datę odbioru choinek, można poznać na stronie GOAP: https://www.goap.org.pl/

O wywozie choinek przypomina też Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, który postanowił przeprowadzić akcję informacyjną wśród swoich najemców.

Gdzie i kiedy wyrzucać choinki?

– Akcja pod hasłem “Choinka? Nie wrzucaj” ma przypomnieć poznaniakom, że nie należy wrzucać choinki do śmietnika. Zalecamy mieszkańcom, żeby na stronie GOAP sprawdzili harmonogram wywozu choinek – mówi Łukasz Kubiak, koordynator ds. relacji społecznych ZKZL.