W całym mieście trwają kontrole punktów skupu złomu. Strażnicy poszukują elementów infrastruktury drogowej.

Kontrole zarządzone przez Komendanta Straży Miejskiej są reakcją na coraz częstsze przypadki kradzieży żeliwnych pokryw ulicznych studzienek ściekowych – pisze Straż Miejska

Fot:Straż Miejska Poznań

Tylko w sierpniu i wrześniu doszło do bardzo dużej liczby kradzieży pokryw ulicznych studzienek ściekowych. Kradzieże odnotowano na terenie 34 ulic całego miasta. Wstępnie oszacowane z tego powodu straty przekraczają kwotę 30 tys. zł.

Jednak proceder ten wiąże się także z realnym zagrożeniem dla użytkowników ruchu drogowego. Głębokość ulicznej studzienki może sięgać nawet do 2 m.

Są już pierwsze efekty kontroli – w dniu dzisiejszym strażnicy referatu Grunwald ujawnili żeliwne kraty instalacji odprowadzającej deszczówkę, części znaków drogowych oraz żeliwne słupki, które są montowane przy krawężnikach jezdni.

kontakt