Zakończyła się przebudowa ulicy Jackowskiego od ul. Kraszewskiego do Polnej.

Podczas przebudowy ulicy Jackowskiego wymieniono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km/h. Wyniesiono skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzono kontraruch rowerowy. Po północnej stronie powstały zwarte pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Posadzonych zostało 17 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Zainstalowano również ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. W ramach inwestycji wykonano także prace związane z sieciami podziemnymi i zamontowano nowe oświetlenie.

Przebudowa ulicy Jackowskiego to bardzo ważna inwestycja, pokazująca priorytety miasta. Zmierzamy do tego, by chodniki oddawać pieszym, by poznaniacy i poznanianki mogli bezpiecznie spacerować po nich z wózkami dziecięcymi, a nie przepychać się między samochodami — mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.