W Wielkopolsce poziom wyszczepienia w grupie wiekowej 12-19 lat wynosi 32,7 proc. – poinformował wielkopolski oddział NFZ. Według danych Funduszu, ogniska koronawirusa wykryto już w ponad 300 szkołach w regionie.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu poinformował, że w regionie w pełni chronionych przeciw ciężkiemu przebiegowi COVID-19 jest niecałe 56 proc. osób. Województwo pod względem ogólnej liczby zaszczepionych mieszkańców zajmuje drugie miejsce w kraju – za Mazowszem, które przekroczyło próg 57 proc. całkowicie zaszczepionych.

“Podczas gdy prawie wszystkie grupy wiekowe w Wielkopolsce przekroczyły już próg 50 proc. pełnego zaszczepienia populacji, nadal daleko do tego poziomu jest grupie najmłodszej. Od czerwca mogą w Polsce szczepić się przeciw COVID-19 osoby od 12. roku życia. Tymczasem poziom wyszczepienia w grupie wiekowej 12-19 lat wynosi w Wielkopolsce jedynie 32,7 proc. W ciągu trzech tygodni wzrósł zaledwie o 1,4 punktu procentowego, a nasze województwo z drugiego miejsca pośród pozostałych w Polsce, spadło na czwarte. Wyprzedzają nas województwa: mazowieckie, pomorskie i kujawsko-pomorskie, a dane wskazują, że mamy też spośród nich najniższą dynamikę przyrostu w pełni zaszczepionych dzieci i młodzieży” – podał wielkopolski NFZ.

Wskazał również, że poziom wyszczepienia dzieci i młodzieży przekłada się bezpośrednio na ich codzienne funkcjonowanie.

“Obecnie w Wielkopolsce z powodu wykrycia ognisk COVID-19 w ograniczonym stopniu funkcjonuje ponad 300 szkół. Wiele klas trafia na kwarantanny, a rodzice stają przed koniecznością zapewnienia opieki dzieciom ponownie przechodzącym w tryb zdalnego nauczania” – podano.

Zastępca dyrektora ds. medycznych wielkopolskiego NFZ Hanna Philips podkreśliła, że “zdrowotne korzyści płynące z zaszczepienia przeciw COVID-19 są oczywiste”. Przypomniała też, że zaszczepieni nie mają nakładanej kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.

“Czwarta fala pandemii w całej Polsce przybiera na sile. Coraz więcej osób zakaża się wirusem SARS-CoV-2, więc rośnie ryzyko kontaktu z osobą chorą. Szczepienie znacząco zmniejsza ryzyko jego negatywnych konsekwencji, w tym ciężkiego przebiegu choroby. COVID-19 jest zagrożeniem także dla młodych osób. Wskazuje na to wielu ekspertów. Zależy nam, żeby dotrzeć do nich, a także do ich rodziców i przekonać do zaszczepienia, pokazać korzyści tej formy ochrony” – zaznaczyła.

Specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, a także konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Magdalena Figlerowicz zwróciła z kolei uwagę, że nieszczepienie dzieci “pozbawia je szansy na łagodne przejście COVID-19”. Wskazała, że w czwartej fali pandemii nie tylko choruje więcej młodych osób, ale też przebieg choroby ma o wiele ostrzejszy charakter.

“Wraz z rodzicami z niepokojem i smutkiem obserwujemy dzieci, które duszą się, cierpią, a wiemy, że można było temu zapobiec szczepieniem” – zaznaczyła. Dodała, że szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne i skuteczne, więc – jak podkreśliła – nie ma racjonalnego powodu do ich niestosowania.

“Spodziewamy się, że po około 4-6 tygodniach od szczytu obecnej fali zakażeń niektóre dzieci trafią do nas z objawami PIMS, czyli wieloukładowego zespołu zapalnego. Również te, które chorobę przeszły łagodnie lub nawet bezobjawowo, ale nie były zaszczepione. Zwykle z PIMS wiążą się: zapalenie mięśnia sercowego i wielonarządowe powikłania, nierzadko wymagające leczenia na OIOM-ie” – wskazała.

“Coraz więcej wiemy również o odległych konsekwencjach COVID-19, wcześniej określanych jako +long-COVID+, a obecnie +post-COVID+. To objawy występujące nawet po paru miesiącach, długo utrzymujące się i nawracające. Są szczególnie groźne dla dzieci, bo oznaczają zaburzenia w sferze poznawczej, obniżenie zdolności intelektualnych i nastroju, zmęczenie, znużenie czy uporczywe bóle głowy” – dodała.

Według danych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mieszkańcy regionu na tle pozostałych województw najlepiej wypadają w trzech kategoriach wiekowych: 50-59, 60-69 i od trzech tygodni – 70 plu. NFZ podało, że procentowo najlepiej chronieni przeciw ciężkiemu przebiegowi COVID-19 są najstarsi Wielkopolanie – w pełni zaszczepionych jest 84 proc. z nich. W grupie 60-69 lat współczynnik ten wynosi ponad 76 proc., a w grupie o dekadę młodszej – blisko 71 proc. Od tych wyników zdecydowanie negatywnie odbiegają mieszkańcy przed 40. rokiem życia. W grupie wiekowej 40-49 lat współczynnik wynosi 66,3 proc., w grupie 30-39 lat – 55 proc., a w grupie 20-29 lat – 52,3 proc. (PAP)

autor: Anna Jowsa