Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaczęło się Pol-Eco System 2018. To targi na których każdy dowiedzieć może się – jak chronić środowisko? Co mu zagraża? 

Podstawą ochrony środowiska jest wiedza. Te właśnie zdobyć można na rozpoczynających się dziś na MTP targach. Będzie to przestrzeń spotkania naukowców z biznesem, studentami, osobami na co dzień zajmującymi się nie tylko ochroną ale także eksploatacją środowiska.

Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.

Targi potrwają do czwartku. Szczegółowy program znaleźć można tutaj:

https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/pol-eco-system-2018/

 

kontakt