Prawie setka nauczycieli otrzymała Nagrody Prezydenta Miasta Poznania. To wyróżnienie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania otrzymało w tym roku 99 nauczycieli (zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, placówkach specjalnych i artystycznych, a także młodzieżowych domach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych).

Wyróżnienie od prezydenta miasta przyznawane jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Wśród nagrodzonych są m.in. nauczyciele, których uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i na olimpiadach przedmiotowych oraz osoby wprowadzające do szkół ciekawe innowacje pedagogiczne lub wykonujące imponującą pracę na rzecz całej szkolnej społeczności.

Nagrodzonych nauczycieli wybiera specjalna komisja, złożona z przedstawicieli Wydziału Oświaty UMP, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych i miejskich radnych. Grono najlepszych pedagogów w swoich placówkach typują wcześniej dyrektorzy szkół.

Wyróżnienie ma również wymiar finansowy. Do każdego nagrodzonego nauczyciela trafi teraz kwota 4000 złotych.