Wojewoda wielkopolski na wniosek prokuratura okręgowego rozpoczął postępowanie administracyjne w sprawie zamku w Stobnicy. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Urzędnicy wojewody po otrzymaniu dokumentów ze starostwa z Obornik w sprawie decyzji o budowie zamku w Stobnicy, przystąpią do merytorycznej oceny sprawy. Planują, że zakończą postępowanie do 14 września.

Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku we wskazanej sprawie — poinformował Tomasz Stube z urzędu wojewódzkiego w Poznaniu.

ZAMEK W PUSZCZY NOTECKIEJ

Kontrowersyjna budowla o kształcie średniowiecznego zamku powstaje w miejscowości Stobnica na terenie Puszczy Noteckiej. Zamek będzie wysokości wieżowca, będzie mieć 14 pięter, zamieszka w nim sto osób. Wszystko w obszarze ekologicznie bardzo cennym i chronionym.

Po nagłośnieniu sprawy przez media ruszyły zawiadomienia do prokuratury, CBA a Ministerstwo Środowiska nakazało poznańskiemu RDOŚ sprawdzenie decyzji sprzed 4 lat.

W maju minionego roku informowaliśmy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zmieniła swoją decyzję o zgodzie na dziwną inwestycję w Puszczy Noteckiej. Stało się to dopiero po medialnym skandalu. Urzędnicy przekonują, że nie wiedzieli, że aż tak duży będzie teren inwestycji.

W poprzednio prowadzonym postępowaniu w sprawie warunków prowadzenia robót, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu został wprowadzony w błąd co do faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia – głosił komunikat RDOŚ z 2019 roku

Zamek mimo kontroli powstawał dalej i obecnie także może być budowany. Śledztwo w sprawie jego budowy prowadzi prokuratura. Miesiące temu w tej sprawie zatrzymano 7 osób.