Miasto podpisało umowę z wykonawcą na przebudowę Rynku Łazarskiego. Powstanie tam nowoczesne oraz zadaszone targowisko. Przybędzie drzew i zieleni niskiej. Pojawi się także przestrzeń na kawiarniane ogródki i organizację kameralnych wydarzeń oraz fontanna i miejsce zabaw dla dzieci.

Do tej pory Rynek Łazarski pełnił głównie funkcję handlową. Po przebudowie stanie się przestrzenią wielofunkcyjną. W miejscu obecnego rynku powstanie nowoczesne zadaszone targowisko na planie koła z dogodnym dojazdem i miejscem dla dostaw. Poprawiona zostanie też jakość infrastruktury technicznej. Powstaną nowe szersze chodniki, a przestrzeń umożliwi organizację wydarzeń plenerowych. Pojawi się także zielony skwer i teren na kawiarniane ogródki, fontanna oraz miejsce zabaw dla dzieci.

– Przebudowa Rynku Łazarskiego jest społecznie ważną i długo oczekiwaną inwestycją. Zależy nam, aby miejsce to przez kolejne dziesięciolecia służyło zarówno kupcom i mieszkańcom, jak i turystom, którzy odwiedzają Poznań. Wartością realizowanego projektu jest to, że nie powstawał w zaciszu gabinetów, ale w trakcie licznych konsultacji. W efekcie na Rynku Łazarskim przybędzie zieleni. Pojawią się też dodatkowe rozwiązania techniczne ważne dla kupców oraz innych użytkowników przestrzeni — mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Skwer im. Kazimierza Nowaka, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Łazarskiego, zyska nowe oblicze — jego północna część stanie się deptakiem (z możliwością dojazdu dla mieszkańców), a wyjątkowy kameralny charakter nada temu miejscu oświetlenie, montowane na stalowych linkach rozciągniętych pomiędzy budynkami.

materiały prasowe/wizualizacja

Zachowana zostanie obecna liczba miejsc parkingowych, a cały teren wokół rynku stanie się strefą zamieszkania z wyniesionymi skrzyżowaniami. Nasadzonych zostanie ponad 50 nowych drzew oraz zieleń niska: kwitnące byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe.

Jest umowa na przebudowę Rynku Łazarskiego

Prace rozpoczną się wiosną tego roku, a zakończą jesienią 2021 r. Kwota umowy z generalnym wykonawcą na przeprowadzenie zadania wynosi 42,4 mln złotych.

Zwieńczony podpisaniem umowy przetarg był już trzecim postępowaniem na wybór wykonawcy tej inwestycji. W pierwszym, ogłoszonym w lipcu 2018 roku, nie złożono żadnej oferty. W lutym 2019 roku rozpisano kolejne postępowanie przetargowe, w którym zgłoszona firma zaproponowała cenę przekraczającą znacząco środki zabezpieczone na przebudowę rynku.

Tymczasowe targowisko postanowiono przenieść na parking za szkołą muzyczną i szkołą katolicką przy ul. Głogowskiej, bo pozostawienie go w miejscu realizacji inwestycji wydłużało czas jej trwania i zwiększało koszty.