Hotel Moxy Poznań Airport, aktualnie spełniający rolę bazy noclegowej dla medyków będzie izolatorium. Od kwietnia podobnym miejscem jest hotel Ikar. Decyzję w sprawie podjął wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W izolatoriach będą przebywali chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Do dyspozycji pacjentów oddane zostały łącznie 284 pokoje. W hotelu Ikar przygotowano 164 pokoje oferujące 264 miejsca. W Moxy Poznań Airport do dyspozycji będzie natomiast 120 pokoi, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.

Udostępnienie obiektu nastąpi na podstawie wytycznych, zawartych w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu zarówno hotel Ikar w Poznaniu, jak i Moxy Poznań Airport zostaną przekształcone w izolatoria, które będą obsługiwane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski mi. Józefa Strusia w Poznaniu – informują urzędnicy wojewody.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpital zapewnia opiekę medyczną a obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. natomiast hotel przygotowuje posiłki.izolatorium Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.

Podobne obiekty do tych w Poznaniu powstają w całej Wielkopolsce. Są one lokowane w dotychczasowych centrach rehabilitacyjnych. Izolatoria powstają m.in. w Osiecznej, Jedlcu oraz w szpitalach w Chodzieży i Kowanówku.

Izolatorium w Osiecznej decyzją wojewody rozpocznie swoją działalność 10 listopada. Będzie mogło przyjąć 50 osób z pozytywnym wynikiem testu. Wszystkie dostępne pokoje są wyposażone w węzeł sanitarny. Stan zdrowia pacjentów będzie nadzorował personel pielęgniarski.