Od drugiego grudnia wchodzą w życie przepisy o bezpłatnej komunikacji miejskiej z powodu smogu. Bezpłatna będzie w czasie utrzymujących się przekroczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10. Próg informowania został obniżony z 200 mikrogramów/m3 na 100 mikrogramów/m3.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało w godzinach od 3.00 do 24.00 w dniu następującym po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania, a równocześnie dla danej doby utrzymuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej – informuje ZTM

Informacje dotyczące stanu powietrza i ewentualnych przekroczeń są publikowane w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania”, na stronie: www.poznan.pl/powietrze/atmosfera/Tamże znajdzie się informacja o obowiązywaniu bezpłatnego transportu na wszystkich liniach ZTM, bez względu na strefę biletową.

Przez ostatnie lata gdy próg był dwa razy wyższy, bezpłatnej komunikacji z powodu smogu nie było ani razu. Teraz może się to zmienić.