15 największych polskich miast w Polsce na początek Poznań. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpoczynają konsultację społeczne dotyczące suszy w naszym kraju. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

Plan ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. W tej chwili Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE! Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach.

Jednym z pomysłów ministerstwa zarówno na problem suszy, jak i powodzi – jest retencja, a więc budowa dużych zbiorników wodnych, które poprawiają sytuację w całych regionach. Te zbiorniki mają stabilizować poziom wód w rzekach i pomagać odnowić ich naturalny, biologiczny przepływ. Wyrównać maja również poziom wód gruntowych.

W ramach Programu Rozwoju Retencji zaplanowane są 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r. z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym – 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł.

Konsultacje społeczne na temat suszy odbędą się w Poznaniu 11 września przy ul. Lechickiej 101. Na spotkaniu będą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.