Kontenery mieszkalne oraz wyizolowane pokoje w ośrodkach będą miejscami schronienia na czas kwarantanny w ramach walki z COVID-19. Z izolacji skorzysta co najmniej 26 osób, które oczekują na przyjęcie do schroniska lub noclegowni. Kontenery stanęły na terenie 4 ośrodków, które pomagają bezdomnym. 

Osoby, które dotknął problem bezdomności, będą mogły skorzystać łącznie z 10 kontenerów. Są w nich łóżka, pościele, koce, szafki, stoły i krzesła. Kontenery staną przy Ośrodku dla Osób Bezdomnych nr 1, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszeniu Dom Pomocna Dłoń w Błońsku oraz Pogotowiu Społecznym.

Nierzadko zdarza się, że takie osoby potrzebują miejsca w noclegowni lub schronisku, a wprowadzone w ośrodkach procedury bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2, uniemożliwiają ich swobodne przyjęcie. Stąd pomysł na 14-dniową izolację bezdomnych oczekujących na przyjęcie do ośrodka — mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Kontenery zostały postawione nieodpłatnie, natomiast koszt udzielanego wsparcia będzie pokrywany z budżetu poszczególnych organizacji.