Większa liczba łóżek na oddziałach zakaźnych i większa liczba pracowników na tych oddziałach. Polskie służby podejmują kolejne działania w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z poleceniem premiera Mateusza Morawickiego wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk 28 lutego br. wydał decyzje administracyjne nakładające na 9 wielkopolskich szpitali obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego — informuje biuro prasowe Wielkopolskiego Wojewody. 

Decyzja ma związek z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2. W rezultacie decyzji mogą zostać zwiększone bazy łóżek zakaźnych oraz obsada personelu czy przekształcone określone oddziały w oddział zakaźny. Działania wojewody to wynik piątkowej odprawy u premiera Mateusza Morawickiego.

Decyzja dotyczy 9 wielkopolskich szpitali. W Poznaniu to szpital przy ul. 28 czerwca 1956 r. (HCP), ul. Szwajcarskiej, ul. Szpitalnej i ul. Juraszów. W regionie to szpitale w Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Pile.