Drugi pacjent z podejrzeniem Koronawirusa w naszym mieście. Tym razem to dziecko.

W szpitalu im. Jonschera diagnozowana jest dziewczynka, która trafiła tam z podejrzeniem Koronawirusa. Dziecko miało mieć objawy zakażenia.

To już drugi przypadek podejrzenia tego wirusa w naszym mieście. W ubieglym tygodniu poznaniak wrócił z Dubaju, gdzie jak wynika z wywiadu środowiskowego, miał kontakt z Chińczykami. Po powrocie do Poznania trafił do szpitala przy ul. Przybyszewskiego.

KORONAWIRUS

Niezwykle ważna w profilaktyce wirusów jest higiena, nawet podstawowa dotycząca mycia rąk, twarzy. Ważne jest także unikanie kontaktu z osobami chorymi, unikanie kontaktu ze zwierzętami narażonymi na wirusy pochodzącymi od dzikich osobników.

Oddziały zakaźne polskich szpitali są gotowe na walkę z wirusem. O monitorowaniu sytuacji przez odpowiednie służby zapewnia też rzecznik rządu