Poznańskie koziołki muszą wyprowadzić się z placu Kolegiackiego – czasowo. Przeniosą się do parku Chopina. Przeprowadzka wiąże się z remontem placu.

– Wiemy, że szczególnym uczuciem darzą koziołki najmłodsi, dlatego chcemy, by miejsce ich czasowego pobytu znajdowało się w najbliższym sąsiedztwie, było ładne i wygodne zarówno dla samych koziołków, jak i dla osób je odwiedzających – podkreśla Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Miejsce, w którym stanie pomnik, jest obecnie przygotowywane do przyjęcia nowych gości.

Rzeźba koziołków stoi na placu Kolegiackim już od 2002 roku. Jej twórcą jest Robert Sobociński, a jej pomysłodawcą – Juliusz Kubel, popularyzator gwary poznańskiej.