3,5 miliona złotych wydała Kancelaria Sejmu na premie – do listopada. 

Kancelaria Sejmu wydała 3,5 miliona na premie dla swoich pracowników. Ujawnił to dziennik Fakt. Jak kancelaria tłumaczy tak dużą kwotę przeznaczoną na premie?

Odbyły się bardzo liczne wydarzenia o charakterze historyczno-społecznym, dyplomatycznym i jubileuszowym – twierdzi dyrekcja Sejmu

Średnia pensja w sejmie wynosi 10 tysięcy złotych. Nagrody dla pracowników szefostwo kancelarii tłumaczy także zwiększoną ilością pracy ze względu na kończącą się jedną i zaczynającą kolejną kadencję.

Zadaniem Kancelarii Sejmu jest organizowanie pracy tej instytucji pod kątem prawnym, doradczym, finansowym i technicznym. Ma stwarzać posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym.

Służy także klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe.