Stan znanego dziennikarza Tomasza Lisa, poprawił się – donosi jego żona. Twierdzi też, sytuacja nie była aż tak poważna.

O stanie Tomasza Lisa jego żona poinformowała na Twitterze.

Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie. Przyjechał na wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Dziennikarz bardzo źle się poczuł i został szybko przewieziony do szpitala.