Remont będzie polegał na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni i powtórnym ułożeniu warstw wiążącej i ścieralnej, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych. Krawężniki kamienne zostaną wyregulowane.

Dzięki temu znacznie poprawi się komfort jazdy zarówno samochodów, jak też i rowerów. W czasie remontu wspomniany odcinek ulicy Królowej Jadwigi będzie przejezdny, będą jednak wygrodzenia jezdni – ocenia ZDM

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na koniec sierpnia.